Search
Filters
Close

טיפ לחליצת ברגים שבורים באמצעות מברג דפיקה

טיפ לחליצת ברגים שבורים באמצעות מברג דפיקה

 

  • קדח חור מתאים בתוך הבורג השבור
  • החור שקודחים חייב להיות קטן יותר מקוטרו של החולץ עצמו
  • הכנס את המחלץ לחור שנקדח. הכה על מברג כדי לשחרר את הבורג ולהוציא אותו. בדוק שהמתג מכוון לכיוון סיבוב נגד כיוון השעון (סיבוב שמאלי).
  • סובב נגד כיוון השעון כדי להוציא את הבורג השבור.